O nas
O zwrocie VAT
Strona główna
oferta
Kontakt

p
p
p
p

LIMITY ZWROTU

Zwrot VAT jest limitowany, a dany limit obowiązuje przez pięć lat od daty złożenia pierwszego wniosku VZM-1

Na wysokość limitu przysługującego Państwu wpływ mają trzy czynniki:

- Czy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę?

- Czy osoba fizyczna korzystała z ulgi mieszkaniowej w latach 2004-2005 wg ustawy PDoOF?

- Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Cena ta jest ogłaszana przez Prezesa GUS.

Dla wniosków składanych w I kwartale roku 2014 tj. od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2014 zastosowania ma cena 1m2 obowiązująca w III kwartale 2013 tj. dwa kwartały wcześniej. Zatem aktualnie za podstawę wyliczeń limitu zwrotu uważa się kwotę 3975 zł, a limity zwrotu wynoszą:

WYSOKOŚĆ ZWROTU

dla wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT według stawki:

22% wynosi 68,18%

23% wynosi 65,22%

kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych.

Dla wydatków odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, wynosi 55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych.o zwrocie V
Dla kogo zwrot
Limity
FAQ